Despre noi

Organizarea de programe de perfectionare profesionala

Initiere, perfectionare, specializare, calificare, recalificare

Organizarea de cursuri de management si perfectionare

Pentru personalul societatilor comerciale cu capital de stat sau privat, precum si pentru cel al regiilor autonome

Realizarea si editarea diverselor tipuri de materiale

Carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe informatice si alte materiale informative

Organizarea de evenimente

Cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice, precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii.

Consultanta si consiliere

Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate, in domeniile: fiscal, economic.

Programe si parteneriate

Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate

Asistenta si sprijin persoanelor aflate in dificultate

In functie de nevoi, beneficiarii vor fi inclusi in diferite proiecte, acestea din urma vizand un anumit tip de sprijin acordat.
Printre categoriile de beneficiari amintim:
1. Copii, adolescenti , adulti cu handicap si apartinatorii acestora
2. Persoane care provin din medii defavorizate, cu statut socio-economic precar, de etnie rroma, persoane care prezinta forme de comportamente deviante
3. Someri, persoane aflate in cautarea unui loc de munca, persoane inactive, persoane din agricultura de subzistenta

Asistenta si sprijin persoanelor aflate in dificultate

In functie de nevoi, beneficiarii vor fi inclusi in diferite proiecte, acestea din urma vizand un anumit tip de sprijin acordat.
Printre categoriile de beneficiari amintim:
1. Copii, adolescenti , adulti cu handicap si apartinatorii acestora
2. Persoane care provin din medii defavorizate, cu statut socio-economic precar, de etnie rroma, persoane care prezinta forme de comportamente deviante
3. Someri, persoane aflate in cautarea unui loc de munca, persoane inactive, persoane din agricultura de subzistenta

Cursuri de informare si formare profesionala

Desfasurarea de cursuri de informare , cursuri de formare profesionala a adultilor care sa se regaseasca in nomenclatorul de meserii (initiere, perfectionare, specializare, calificare, etc).

Facilitarea acesului pe piata muncii

Facilitarea accesului pe piata muncii a persoanelor care au absolvit cursuri de formare profesionala.

Infiintarea de institutii de invatamant prescolar

Infiintarea de institutii de invatamant prescolar in regim particular care sa cuprinda categoria de varsta 0-7/8 ani.